Laboom
Sancak Bölgesi

Balkanlar'da Sırbistan ve Karadağ arasındaki koridorda, merkezi Yeni Pazar (Novi Pazar) kenti olan ve Boşnaklar ve diğer Müslümanların nüfusun çoğunluğunu teşkil ettiği bir bölge. Bu bölgeye Sancak bölgesi denmesinin sebebi de Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki son sancağının burada kalmış olmasıdır. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Sancak topraklarının bir kısmı Bosna Hersek Eyaleti'nde bir kısmı da Kosova Vilayeti'nde olmuştur.

Balkan yarımadasının ortasında, Sırbistan ve Karadağ Cumhuriyetleri arasında yer alan Sancak, kuzeybatıda Bosna-Hersek, güneydoğuda Kosova, güneyde ise Arnavutluk ile komşudur. Osmanlı İmparatorluğu tarafından verilen asıl adı Yeni Pazar olan Sancak, Osmanlı döneminde Bosna Hersek’e bağlı yedi sancaktan biriydi. Bölge, bugün Kosova sınırlarında bulunan Kosovska Mitrovitsa bölgesi ile Bosna-Hersek sınırları dahilinde bulunan Rudo Bölgesi’ni de kapsamaktaydı.

Bugün Sırbistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan alanda, Yeni Pazar, Syenitsa, Tutin, Novi Varoş, Priyepolye, Priboy şehirleri yer alıyor. Karadağ sınırları içerisinde ise Akova, Taşlıca, Berane ve Plav şehirleri bulunmaktadır. Sancak, Goliya, Rogozna, Javor, Zlatar ve Bihor dağlarıyla çevrelenmiş bir konumdadır.